Login / Account News Links Forum Global Sculptors Compititions Projects Calendar

     
Search   
Main Menu

Stories : NV Sculpta leaves a debt of 740.589 euro behind.
Posted by Admin on 2007/2/15 16:22:12 (32 reads)

Stories

NV Sculpta leaves a debt of 740.589 euro behind.

Blankenberge - De failliete nv Sculpta, die jaarlijks het zandsculptuurfestival bouwt, heeft voor 740.589 euro schulden gemaakt. Het is wachten op de curator die het faillissement behandelt om na te gaan of de schuldeisers hun geld zullen zien.
 
Blankeberge – The bankrupt nv Sculpta, who builds the yearly sand sculpture festival, has a debt of 740.589 euro. It on the curator who treats the bankruptcy to examine if the creditors will see their money.
Vijf jaar geleden sloot de stad een contract af met de nv Sculpta voor de bouw van een zandsculptuurfestival. De drie eerste jaren was het festival een publiektrekker en communiceerden de organisatoren dat ze in die periode jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers over het zand kregen. Maar de voorbije twee jaar ging het aantal bezoekers steil bergaf. De slechte weersomstandigheden en het déjà vu-gevoel zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Hoeveel mensen uiteindelijk het festival bezochten, is voorlopig niet te achterhalen. Er is zelfs sprake van valse tickets, maar organisator Jaap Cast, die momenteel in het buitenland verblijft, ontkent dat ten stelligste.
 
Five years ago the city signed a contract with the nv Sculpta for the construction of a Sand Sculpture Festival. The first three years, the festival was a public attraction and the communicated the organisers that the attracted about 300.000 visitors a year. The last two years the visitors numbers went down the hill. The bad weather conditions and the déjà vu feeling where two of the important reasons. How many people visited the festival is for now hard to find out. There is even talk of fake tickets, but organiser Jaap Cast, who currently is abroad, denies this.


,,Ik ben momenteel niet langer de spreekbuis van de nv Sculpta, maar de curator'', reageert hij. ,,Het gaat hier om een kat- en muisspel waarbij oude koeien uit de gracht worden gehaald. In 2002 gaf de rechtbank ons gelijk wat betreft de achterstallige btw. Die kwakkel rond valse tickets is ontstaan bij een fout bij het drukken van de tickets aan de ingang. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om een bezoeker binnen te laten met een vals ticket. Wat met het zand moet gebeuren, weet ik niet. Daar oordeelt de curator over. Ik ben wel bereid om het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen'', zegt Jaap Cast.
 
“I’m no longer the voice of nv Sculpta, but the curator” reacts he. “It’s about a cat and mouse game where old wound are reopened. In 2002 the court ruled in our favour about not paid taxes. The hustle about fake tickets started with a fault by the printer at the entrance. I would not dare to let visitors into the park with a fake ticket. Wat has to be done with the sand. I don’t know. It is up to the curator. But I’m willing to bring back the terein to it’s original state.” Says Jaap Cast.
 
Bouwovertreding
Building violations
 
Volgens curator Casterman wordt het zand mogelijk verkocht. ,,De schulden omvatten onder meer een fors bedrag aan btw en directe belastingen. Voor de tickets en het aantal bezoekers loopt er een aparte procedure. Het is de bedoeling om de 60 miljoen kg zand te verkopen, maar er is op dit moment weinig interesse.''
 
According to curator Casteman the sand will be sold. “The debts are a big amount of VAT and indirect taxes. For the tickets and the number of visitors there is an other procedure We want to sell the 60 million kg, but there is not much interest in it. ”
 
,,Verder moet er nog met de stad overlegd worden over hoe het contract in elkaar zit'', zegt Casterman. ,,Het terrein moet immers in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Het zal vermoedelijk nog een jaar duren alvorens de zaak opgelost raakt.''
 
“Furthermore there has to be checked with the city, what’s in the contract.” Says Casterman. “The terrain has to be restored in the original condition. It will probably take a year before this case is solved.”
 
Het stadsbestuur heeft een bouwovertreding laten vaststellen voor het zand en heeft die overhandigd aan de curator. Volgens het stadsbestuur heeft de nv Sculpta aan alle contractuele verplichtingen voldaan en neemt ze nu een afwachtende houding aan. De nv Sculpta kreeg jaarlijks een toelage van 95.000 euro voor de zandsculpturen.
 
The city council has determined a building violation for the sand and has handed this over to the curator. According to the city council, the nv Sculpta has for filled all the obligations that where stated in the contract and is now in a waiting position. The nv Sculpta was receiving a yearly donation of 95.000 euro for the sand sculptures.
 
 Norbert Minne 30/01/2007

 
Related Links


nolle Re: NV Sculpta leaves a debt of 740.589 euro behind.

Just popping in

nolle

Joined: 2012/4/4
Posts: 3
From:


Интересные мне проекты:

http://free-programm.ru/ - free софт
http://mobiletelefons.ru/content/neobychnyy-smartfon-ot-tag-heuer - TAG Heuer
http://www.biznes-war.ru/node/1030 - Johnnie Walker
http://www.greek-serial.ru/ - сериал Greek
http://kimberlits.ru/ - алмазы
http://www.avia-legends.ru/ - история самолетов
http://www.pro-almaz.ru/ - добыча алмазов
http://www.saitvtop.ru/ - сайт в топ
http://www.pro-ubuntu.ru/ - убунту
http://www.seo-war.ru/ - SEO войны
http://www.pro-otdelky.ru/ - отделка квартиры
»2012/4/4 19:19 Profile
Google

- Page Created in 0.03 Seconds -